ESG

ESG rapporten er en del af vores bæredygtige fokus på klima, miljø, de social og ledelsesmæssige forhold i virksomheden.

UDVALGTE ESG NØGLETAL FOR 2023

Ved de miljømæssige nøgletal har vi særligt lagt vægt på opgørelse af de udledninger vi selv kan påvirke – typisk scope 1 og scope 2.

I forhold til de sociale og ledelsesmæssige nøgletal har vi ligeledes lagt vægt på opgørelse af de forhold, som vi anser som mest relevante i vores hverdag, som entreprenørvirksomhed forankret i et mindre lokalsamfund.

FN’s Verdensmål

Vi sætter fokus på FN’s Verdensmål i forbindelse med vores ESG arbejde. Her fokuserer vi specifikt på Verdensmål Nr. 3, Nr. 4, Nr. 8 og Nr. 11.

Lærlinge

I alt har vi fem lærlinge ansat, hvilket giver os en AUB elevpoint score på 4,91 mod et måltal for branchen på 0,41. Vi er stolte af vores lærlinge, og hvordan vores fastansatte medarbejdere bidrager til deres udvikling.

Medarbejderomsætning

Vi har en lav medarbejderomsætning. Det er vigtigt for os at skabe den gode arbejdsplads for medarbejderne. Vores medarbejderomsætning ligger på 14,7% sammenlignet med branchen på 28,8%.

ESG rapporten

De sidste tre år har budt på en solid udvikling for os. Der er og har altid været vigtigt for os at kunne tilbyde vores kunder det bedste. Vi har forsat vækstambitioner, hvilket betyder, vi ser ind i en tid med et større fokus på bæredygtighed. Det sætter store krav til os som virksomhed og vores udviklingsproces. Det er vigtigt, at vi forholder os til bæredygtigheden i virksomheden. Det gør vi bl.a. gennem vores ESG arbejde.